Bjørnefjorden i Os

Med fokus på fremtiden

Bjørnefjorden i Os er navngitt etter den brede fjorden som deler seg i fire store fjordarmer litt sør for Bergen. Dette havområdet er beskyttet av de store øyene som ligger utenfor, og det har derfor vært et lunt og fruktbart område for mennesker i tusenvis av år. Det er lett å glemme å se fremover når man har mye historie. Nye boliger bygges, og verden går videre, og her på Bjørnefjorden satser de på å kombinere tradisjoner og gammel stil med moderne energiløsninger som sparer miljøet for skade.

Her på gjestehuset satser de på fortsatt drift igjennom utbyggingen, og selv om det kan være litt støy av og til, har de mest gjester i helgene når bygningsarbeiderne har fri.

Bjørnefjorden i Os

Fortsatt åpent ved Gjestetunet Bjørnefjorden i Os

Restauranten vil selvfølgelig også være i fortsatt drift, og de satser faktisk på å utvide aktivitetstilbudet. Flere lokale krefter har jobbet med å bygge ut kultursti i nærområdet, og de tar gjestene med på guidede turer.

I sommerhalvåret er det også svært behagelig å legge ut på båttur på fjorden, og de har planer om å samarbeide med et lokalt båtutleiefirma. Disse vil også kunne stille med kaptein, slik at også de som er uvant med båter kan få oppleve fjorden fra havnivå.

Bjørnefjorden i Os

Et levende nærområde

Selv om Gjestetunet Bjørnefjorden i Os ligger i naturskjønne og stille omgivelser, er de også del av et levende lokalmiljø. Kommunen har opplevd sterk vekst både økonomisk og befolkningsmessig de siste årene, og som en tradisjonsrik institusjon ønsker de å ta del i samfunnet.

Selv om de ikke har de samme plassproblemene og den samme veksten i boligpriser som i Bergen, er det behov for firma som ByBo og bygging av boliger. Alle vil jo bo i villa når de flytter ut av byen, men trenger virkelig alle å bo i frittstående hus?

Nye og miljøvennlige bygg

Når nye boliger bygges er det mye man må ha i tankene. I Norge er det mange offentlige instanser som må godkjenne byggingen, og man bør også høre med naboer og andre som kan ha motstridende interesser. Som en kommune i vekst bør vi tenke på hvordan vi i fremtiden skal ha det, og fokusere på miljøvennlige, energinøytrale bygg som varer lenge.

Her på Gjestetunet Bjørnefjorden i Os har de klare planer for å bygge om med lokale bærekraftige råvarer og holdbarhet i tankene. Nye boliger bygges ofte på billigst mulig vis, noe som gjør at de ofte må renoveres etter bare noen tiår. Dette er ikke holdbart i et langsiktig perspektiv, og de må alle tenke på hva de kan gjøre for å endre dette.