ByBo og bygging av boliger

Nybygg og bevaring i Bjørnefjorden

Etter at ByBo kjøpte gjestetunet har mange lurt på hva som vil skje fremover. De fleste som kjenner til ByBo og bygging av boliger vet at de fokuserer på å bygge moderne og energieffektive bygninger og borettslag. Et borettslag på Dolviken i Søreide er under planlegging, og her ser de for seg 190 boliger i en ny og bilfri bydel. Parkering skjer utenfor, og man satser også på at offentlig transport skal være så god at mange ikke vil trenge å eie egen bil for å klare seg i hverdagen.

I området rundt Bjørnefjorden er det mange steder hvor det bygges ut. Etterspørselen etter boliger er stor, men vi må likevel klare å bygge miljøvennlig og fremtidsrettet.

ByBo og bygging av boliger

ByBo og bygging av boliger

ByBo har lenge bygd ut borettslag og boligfelt i Bergensområdet. I området rundt Bjørnefjorden er de ikke fullt så godt kjent, men med flere prosjekter i kikkerten vil nok det forandre seg.

Etterspørselen etter mindre boliger har blitt større og større i området. Utbygging av borettslag er derfor viktig. Det er ikke alle som drømmer om egen enebolig, og ved å satse på miljøvennlige bygg med gode offentlige forbindelser gjør vi oss klare for fremtiden, og får et samfunn med mindre forurensning.

ByBo og bygging av boliger

Mange suksesshistorier å trekke frem

Mange har bekymret seg for oppkjøpet av ByBo og bygging av boliger i området vårt. ByBo har i mange år bygd ut boliger i Bergensområdet, og har hele tiden vært helt i spissen for boligteknologi og energinøytrale hus. Beboerne er også svært fornøyde.

Et nytt borettslag ved Bjørnefjorden i Os kan invitere flere til å bo i den flotte kommunen vår. Mange familier fra Bergen har jo allerede flyttet hit. Mindre boliger med høy standard tiltrekker seg unge profesjonelle, som vil bidra med både moderne kultur og skattepenger. Dette kommer lokalmiljøet til gode.

En modernisering av gammel grunn

Etter at ByBo kjøpte gjestetunet har vi som jobber her sett på fremtiden med litt mer optimisme. Med en slik stor utbygger i ryggen kan vi tørre å satse, og prøve å skape noe helt unikt. Vi har allerede flott natur og en nydelig beliggenhet. Med mer moderne rom og fasiliteter har vi ambisjoner om å bli et av de beste overnattingsstedene i regionen.

Når man tenker på ByBo og bygging av boliger, er det nok blokker og borettslag som detter inn i tankene først. Men, når ByBo kjøpte gjestetunet var det like mye for å bevare det for fremtiden. Ved å kombinere det verneverdige med moderne og bærekraftige materialer og teknikker kan de snart ønske nye, fornøyde gjester velkomne.